top of page

SFF: Hur går det i bostadsbranschen?

Artikel: Husfoto-anslutna fotografen Benjamin Rudström intervjuas i av SFF.

Utdrag ur artikeln "Hur går det i bostadsbranschen, fotografer?" av Svenska Fotografers Förbund. Läs hela artikeln

Namn: Benjamin Rudström Bor: Lidköping Hemsida: rudstrom.com Foto: Självporträtt
Kände du igen dig i den utbrända fotografen? Jag känner inte igen mig i eran artikel. Eftersom man har stort eget ansvar över sitt dagliga arbete har jag genom åren kontinuerligt arbetat med effektivisering av mina arbetsflöden och lagt mycket energi på att skapa hållbara strukturer i både arbete och privatliv.
Arbetar du för agentur eller står du på egna ben?  Jag arbetar med detta på heltid i eget bolag via Husfoto. Sedan nio år är det min primära inkomstkälla. Fördelen är eget ansvar, stor frihet, förutsatt att man har framförhållning. Baksidan är sämre flexibilitet vid hög arbetsbelastning eller plötsliga händelser som till exempel sjukdom eller vab.
Tycker du att det går att få ihop en ok lön genom att vara bostadsfotograf? Det är svårt att räkna ut en timersättning eftersom jag inte loggar timmar på något sätt.  På ett helår uppskattningsvis gör jag inte mer timmar än en normal heltid. Mäklarfoto är oftast ett mängdjobb/volymjobb. Den långsiktiga bärigheten finns i volymen, inte varje enskilt objekt. Det är säsongsbetonat, och arbetsbördan varierar stort under året.
Så vad tar du ut i lön? I ett par år nu har jag tagit ut lön till brytpunkten för statlig inkomstskatt. Något lägre förra året. Under 2022 tog jag utdelning på 100 000 kronor efter skatter, ackumulerad vinst 2020–2021 uppgick till ca 160 000 kronor.
Har du märkt någon skillnad i prisbilden de senaste åren? Prisutvecklingen har varit positiv de senaste åren. Mycket tack vare Husfoto och deras arbete i branschen som stort, men även direkt med mina kunder. Jag hade aldrig kunnat vara där jag är i dag utan Husfoto, med stöd, gemenskap och ordersystem.
Har du någon nytta av SFF:s riktlinjer för bostadsfotografering? Jag har än så länge inte haft nytta av Prisguiden.

Comments


bottom of page