top of page

Dagens Industri: "Fotograferna drar in storkovan"

Dagens Industri träffar Husfotos VD Fredrik Lindström som berättar om branschen och ett bolag som trotsar marknadens nedgång.

”Vi siktade på 100 miljoner kronor i omsättning men sett till marknadsläget är vi väldigt nöjda med tillväxten”, säger Fredrik Lindström. Läs hela intervjun här: https://www.di.se/digital/omsatter-nara-100-miljoner-pa-maklarbilder-priserna-varierar/


bottom of page