JoannaFoto2.jpg

AGENTUREN FÖR
BOSTADSFOTOGRAFER

Allt vi gör bygger på en enkel idé - att bostadsfotografer ska kunna leva på sin passion. Därför hjälper vi dig med försäljning, systemstöd, bokning, leverans, utbildning, back-up och gemenskap så att du kan fokusera på just fotograferingen.

Därför ger vi dig bäst betalt i branschen.

Interior-33.jpg
BÄST BETALT I BRANSCHEN
Vår modell ger en större del av affären till dig som fotograf. Vi ger dig större kreativ frihet i varje uppdrag och större ansvar för din egen leverans.
Det är vad vi kallar en Fair Deal.

 

GEMENSKAP & UTBILDNING
Som frilansare saknar man ofta riktiga kollegor, men inte inom Husfoto. Våra fotografer hjälper varandra och träffas regelbundet, både lokalt och på vår årliga kickoff för hela landet.
FÖRSÄLJNING & UTBILDNING
 Vi hjälper dig att hitta nya och behålla befintliga kunder med försäljning och kundvård. Husfotos interna utbildningar ser till att du utvecklas som fotograf i takt med att marknaden förändras.

 

EN ENKLARE VARDAG
Husfoto erbjuder svensk support för dig och dina kunder. Vårt ordersystem är kopplat mot mäklarnas system för att hantera allt från bokning till leverans på smidigaste sätt.

"Husfoto har hjälpt mig ta min fotografering från en hobby till ett yrke. Jag har fått utbildning, nya kunder, systemstöd och kollegor som kan backa upp mig!"

ANTON STEGARÅS  |  @STGFOTO